--%>

Botlek Studiegroep

Binnen de Botlek Studiegroep heeft Richard Holtkamp van Ankersmid Process BV zitting genomen als coördinator voor de tak instrumentatie. Bram Luiten van Multi Instruments heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft het stokje overgedragen aan Richard Holtkamp. Omdat de ervaring leert dat een driekoppig coördinatorschap erg prettig is om alle bijeenkomsten te organiseren en om een garantie te hebben voor een goed programma, is deze invulling een welkome aanvulling. Tijdens de aankomende bijeenkomsten van de Botlek Studiegroep zal er voldoende gelegenheid zijn om verder kennis te maken met Richard Holtkamp. Voor aanmeldingen van presentaties van instrumentatie onderwerpen die voor de Studiegroep van belang kunnen zijn vragen wij deze aan te dragen bij botlekstudiegroep@gain.nl waarna Richard Holtkamp u zal contacten om deze te bespreken. 
Ankersmid Process,         Samuel Morsestraat 4, 7442 DH Nijverdal,        :  info@ankersmid.com,  : (31)-0548-59 59 69,